Basın Bildirisi (Press Release in Turkish)

Uluslararası Veri Koruma Sempozyumu: Türkiye’de Veri Koruması Alanındaki Gelişmeler

Tarih: 30-31 Ekim 2012, Istanbul

Yer: Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Cad. Minerva Han No:2 Karakoy 34420, Istanbul

Sempozyum web sayfası: http://iappistanbul2012.modap.org

Düzenleyenler: IAPP (Uluslararası Veri Koruması Uzmanları Birliği), Sabancı Üniversitesi ve Istanbul Bilgi Üniversitesi.

Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ve Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen MODAP Projesi (www.modap.org) kapsamında Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve IAPP işbirliği ile düzenlenen veri koruması sempozyumu, ulusal ve uluslararası veri koruma uzmanlarını bir araya getirecektir. On bin üyesi olan ve küresel olarak birçok ülkede temsil edilen IAPP ilk olarak bu sempozyumla birlikte Turkiye’de çalışmalarına başlayacaktır.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok temel özgürlüğün ve işleyen bir demokratik düzenin ön koşulunu oluşturan kişisel verilerin korunması hakkı Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunmaktadır. Bunun yanında, AB ülkelerinde mevzuat ve uygulamalar ile veri koruması teminat altına alınmaktadır. Ancak Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin toplumsal farkındalığın henüz arzu edilen düzeyde olmaması nedeniyle gerek kamusal gerekse özel sektördeki iş süreçlerinde kişisel verilerin korunması yakın zamana kadar ön planda yer almamıştır. Bu konuda çok önemli bir adım ise kişisel verilerin korunması hakkının 2010 yılında Anayasa’ya girmiş olmasıdır. Ayrıca bilgi teknolojisi ve iletişim ile ilgili alanlarda bazı regülasyonların bulunması da kayda değerdir. Buna karşılık, üzerinde çalışılan güncel bir tasarı bulunmasına rağmen, uzun süredir beklenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu henüz yürürlüğe girmemiştir. Öte yandan, Avrupa’da yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Direktifi’nin revize edilmesi tartışılmaktadır. Bu tartışmaların Türkiye’de izlenmesi ve özellikle veri koruması mevzuatının oluşturulması sürecinde dikkate alınması yararlı olacaktır. Bu bağlamda, Veri Koruması Sempozyumu Türkiye’de veri koruma mevzuatının geliştirilmesi sürecinin regülatörler, uygulayıcılar ve veri koruma uzmanları ile birlikte uluslararası düzeyde tartışılabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.